הלוואות גישור לפערי אשראי


מהו מסלול "הון חוזר" ?

מהו מסלול

במידה והינך בעל עסק קיים  ונתקלת בקושי תזרימי בעקבות פערי אשראי, או שעלה צורך במימון של כוח אדם, השקעה בפרסום ושיווק בכדי להגדיל את הפעילות העיסקית שלך, זהו המסלול המתאים בעבורך. באפשרותך לנצל את זכאותך לקבל הלוואה בערבות מדינה דרך מסלול זה.
במידה והינך מעוניין לשדרג את הפעילות העיסקית שלך או לצאת ממשבר של פערי אשראי, אך ההון העצמי שברשותך לא מספיק והבנק דורש ריביות גבוהות ויקרות, נצל את הזכאות שלך לקבל הלוואה של עד 500,000 ש"ח במידה ומחזור המכירות נמוך מ- 6.25 מיליון ש"ח בשנה,  או הלוואה בגובה 8% ממחזור המכירות במידה ומחזור המכירות השנתי גבוה מ-6.25 מיליון ש"ח בפריסה נוחה לחמש שנים עם תקופת גרייס של חצי שנה.
הקרן בערבות מדינה לסיוע הקימה את מסלול "הון חוזר" לעסקים קטנים ובינוניים  שמטרתו לסייע לעסקים קיימים אשר נתקלים בקושי תזרימי בעקבות פערי אשראי, צורך במימון ייבוא מחו"ל, מימון כוח אדם, השקעה במערך שיווק ופירסום בכדי להגדיל את הפעילות העסקית ולשם כך זקוקים למימון נוסף.

 


יתרונות במסלול "הון חוזר"

יתרונות במסלול

1.    עמלות נמוכות ואפשרות לפירעון מוקדם בכל עת.
2.    הלוואה מחוץ לאובליגו הבנקאי השוטף של העסק.
3.    הלוואה לזמן ארוך - תקופת ההחזר הינה 5 שנים וכוללת עד חצי שנה גרייס.
4.    ריביות נוחות מהנהוגות בשוק.
5.    העמדת בטחונות נמוכים.
6.    עיקר המידע הנדרש לצורך הגשת בקשת הלוואה לקרנות המימון הינו הצגת דוחות כספיים ודפי בנק.
7.    סיוע בפתרון מגבלות ההון העצמי של בעלי העסק.

 


תנאי ההלוואה- מסלול "הון חוזר"

תנאי ההלוואה- מסלול

•    בטחונות: 25% בלבד, ללא אישור השקעה של 20% כנדרש במסלול "השקעה"
•    סכום הלוואה של עד 500,000 ש"ח במידה ומחזור המכירות נמוך מ- 6.25 מיליון ש"ח בשנה,  או הלוואה בגובה 8% ממחזור המכירות במידה ומחזור המכירות השנתי גבוה מ-6.25 מיליון ש"ח בפריסה נוחה לחמש שנים עם תקופת גרייס של חצי שנה.
•    ריבית ממוצעת: פריים + 2.9%
•    תקופת החזר: עד 5 שנים, עם תקופת גרייס של חצי שנה. מתן הגרייס מאפשר לעסק להתחיל לפעול ולייצר יציבות תזרימית עד תחילת החזר ההלוואה.
•    ערבויות אישיות של הבעלים.

לפרטים: טלפנו 054-4972668, או עברו לטופס צור קשר.