הלוואות להשקעה בעסק קיים


מהו מסלול השקעה ?

מהו מסלול השקעה ?

מהו מסלול "השקעה" ? במידה והינך בעל עסק קיים  הרוצה להתפתח ולשפץ את העסק, או להגדיל את המלאי שברשותך בכדי שתוכל להגדיל את קהל לקוחותיך, נצל את זכאותך לקבל הלוואה בערבות מדינה דרך מסלול זה.
המדינה מאפשרת לך, בעל העסק,  לקבל הלוואה של עד 500,000 ש"ח במידה ומחזור המכירות נמוך מ- 6.25 מיליון ש"ח בשנה,  או הלוואה בגובה 8% ממחזור המכירות במידה ומחזור המכירות השנתי גבוה מ-6.25 מיליון ש"ח. ההלוואה  ניתנת בתנאים נוחים בריבית ממוצעת של פריים+2.9%, ובמתן תקופת גרייס בהלוואה של חצי שנה .

נצל את זכאותך לקבלת הלוואה מהמדינה - כאשר מתן ההלוואה הינו אובליגו חיצוני, ללא קשר לאובליגו הבנקאי.
הקרן בערבות מדינה לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים מעוניינת לסייע לעסקים קיימים הרוצים להשקיע בעסק, לגדול ולהתפתח. הקרן בערבות מדינה מאפשרת קבלת הלוואה בתנאים נוחים ליזמים במסלול "השקעה".

 


יתרונות במסלול "השקעה"

יתרונות במסלול

1.    עמלות נמוכות ואפשרות לפירעון מוקדם בכל עת.
2.    הלוואה מחוץ לאובליגו הבנקאי השוטף של העסק.
3.    הלוואה לזמן ארוך - תקופת ההחזר הינה 5 שנים וכוללת עד חצי שנה גרייס.
4.    ריביות נוחות מהנהוגות בשוק.
5.    העמדת בטחונות נמוכים.
6.    עיקר המידע הנדרש לצורך הגשת בקשת הלוואה לקרנות המימון הינו הצגת דוחות כספיים ודפי בנק.
7.    סיוע בפתרון מגבלות ההון העצמי של בעלי העסק.

 


תנאי ההלוואה- מסלול "השקעה"

תנאי ההלוואה- מסלול

•    סכום הלוואה של עד 500,000 ש"ח במידה ומחזור המכירות נמוך מ- 6.25 מיליון ש"ח בשנה,  או הלוואה בגובה 8% ממחזור המכירות במידה ומחזור המכירות השנתי גבוה מ-6.25 מיליון ש"ח בפריסה נוחה לחמש שנים עם תקופת גרייס של חצי שנה.
•    ריבית ממוצעת: פריים + 2.9%
•    תקופת החזר: עד 5 שנים, עם תקופת גרייס של חצי שנה. מתן הגרייס מאפשר לעסק להתחיל לפעול ולייצר יציבות תזרימית עד תחילת החזר ההלוואה.
•    בטחונות:  25% בטחונות מגובה ההלוואה המאושרת. בנוסף בעל העסק נדרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה.
•    ערבויות אישיות של הבעלים.
רצוי שתוכנית ההשקעות שמובאת אלינו על ידי הלקוח תהיה מגובה בהצעות מחיר מתאימות, שכן במסלול השקעה עולה דרישה מצד הבנקים והגוף הבודק לראות כמה ובאיזה אופן מתומחר כל סעיף בתוכנית ההשקעות.

לפרטים: טלפנו 054-4972668, או עברו לטופס צור קשר.